Skip to main content

Denktank 3d’s in het sociaal domein

Gepubliceerd op:
maandag 09-05-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Denktank 3d’s in het sociaal domein

Onder auspicien van de NVRR wordt een project, Werkplaats, opgestart om van elkaar te leren als het gaat om onderzoek naar de 3D's in het sociale domein.  Decentrale taken in het sociaal domein zijn complex en veelomvattend en dit geldt ook voor het rekenkameronderzoek. Het doel is om van elkaar te leren en inzichten uit te wisselen, denkkracht te bundelen. Ook de Algemene Rekenkamer sluit eveneens aan.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.