Skip to main content

3D denktank sociaal domein

Gepubliceerd op:
woensdag 29-06-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

3D denktank sociaal domein

Op 30 mei jl. is de 3D denktank van start gegaan. Zoals reeds aangegeven is het hoofddoel het krijgen van overzicht en inzicht in de diverse aspecten rondom de 3D’s, waaronder kaderstelling door de raad, de bestuurlijke context en de governance in het woud van stakeholders. Dit in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en met ondersteuning van de NVRR. Inmiddels is de aanpak met het NVRR bestuur besproken.

De volgende stap is na te gaan hoe de (professionele) ondersteuning van de 3D denktank er uit kan zien. Op korte termijn zal hiervoor een voorstel worden uitgewerkt, inclusief het vinden van dekking voor eventuele financiële consequenties van professionele ondersteuning.

Eveneens op korte termijn zal de volgende bijeenkomst van de 3D denktank gepland worden. Het onderwerp zal immers de komende jaren actueel blijven.

Graag ontvangen wij alle onderzoeken die gedaan zijn naar het sociaal domein. Wilt u uw onderzoek uploaden op de NVRR website en per e-mail sturen aan Egbert Jongsma van de Algemene Rekenkamer?

Het verslag van 30 mei is hieronder te downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met initiatiefnemer Tineke van den Biggelaar.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.