Skip to main content

Meld u nu aan voor de eerste Spotdag van rekenkamers en rekenkamercommissies!

Gepubliceerd op:
vrijdag 01-07-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Meld u nu aan voor de eerste Spotdag van rekenkamers en rekenkamercommissies!

Meld u nu aan voor de eerste Spotdag van rekenkamers en rekenkamercommissies!

Samen met andere rekenkamer(commissie)s op pad om in één dag een onderzoek te doen. Het gaat echt gebeuren! Meld u nu aan voor de eerste Spotdag van rekenkamer(commissie)s en ga samen met andere rekenkamer(commissie)s na hoe het staat met de digitale dienstverlening van de overheid.

Op deze eerste Spotdag willen we op verschillende plaatsen in Nederland de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van digitale dienstverlening in beeld brengen. We zoomen daarbij in op het onderdeel ‘meldingen doen’. Hoe wordt het aanbod, het gebruik en de toegankelijkheid van de mogelijkheid om meldingen te doen bij gemeenten, provincies en waterschappen ervaren?

De Spotdag moet een landelijk beeld opleveren. Geen dekkend beeld, maar eerder een grofkorrelige foto die u als landelijk referentiekader kunt gebruiken en waar u de spotdaguitkomsten over uw eigen gemeente, provincie of waterschap tegen af kunt zetten.

Over het onderwerp: Digitale dienstverlening

Eén van de ambities in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Asscher betreft het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven moeten zaken die ze met de overheid doen uiterlijk in 2017 digitaal kunnen afhandelen. Om dit te realiseren, is het programma Digitaal 2017 opgesteld. Met de Spotdag gaan we na wat burgers in de praktijk merken van dat programma.

Hoe werkt het spotten?

Tijdens de Spotdag ‘spotten’ we de ervaringen van burgers. Dit doen we aan de hand van een fictieve casus. We leggen de respondenten een casus voor met betrekking tot een melding en vragen hen om de melding via de website van de gemeente, de provincie of het waterschap in te dienen. We toetsen vervolgens de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de digitale dienstverlening.

De casus maakt onderdeel uit van het ‘kant-en-klaarpakket’ dat u ontvangt ter voorbereiding op de Spotdag.

De ervaringen en lessen ten aanzien van het spotten verwerken we in een handreiking die we voor volgende Spotdagen kunnen gebruiken. 

Wanneer gaan we spotten?

We organiseren de Spotdag in de week van 10-14 oktober 2016.

De uitkomsten presenteren we tijdens de samenwerkingsbijeenkomst van de AR en de NVRR op 17 november 2016.

Wat vraagt dit van uw rekenkamer(commissie)?

Als uw rekenkamer(commissie) deelneemt aan de Spotdag krijgt u op voorhand een ‘kant-en-klaarpakket’, met vragenlijst, casus, interviewleidraad, etc. Daardoor kost deelname aan de Spotdag slechts enkele dagen per rekenkamer(commissie):

  • nagaan of er al onderzoek rondom meldingen en (digitale) dienstverlening beschikbaar is binnen uw gemeente, provincie of waterschap;
  • spotten;
  • uitkomsten van de spotdag presenteren binnen uw gemeente, provincie of waterschap.

Houd er wel rekening mee, dat er op de Spotdag zelf minimaal twee mensen per rekenkamer(commissie) nodig zijn om op verschillende locaties te kunnen spotten. En, goed om te weten: de Algemene Rekenkamer stelt per deelnemende rekenkamer(commissie) een onderzoeker beschikbaar die mee helpt  spotten!

Aanmelden?

Wilt uw rekenkamer(commissie) deelnemen aan de eerste Spotdag? Meld u dan bij voorkeur voor 9 juli 2016 aan door een mail te sturen naar m.mol@rekenkamer.nl. Inmiddels hebben al verschillende rekenkamer(commissie)s, verspreid over het land, zich aangemeld.

Heeft u vragen over de Spotdag? Neem dan contact op met Monique Mol (m.mol@rekenkamer.nl, 070 342 4129) of Erik van der Weide (e.weide@rekenkamer.nl, 070 342 474).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.