Skip to main content

Publicatie rapport Aanpak problematische schulden

Gepubliceerd op:
donderdag 30-06-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Publicatie rapport Aanpak problematische schulden

Aanpak problematische schulden

Op 30 juni is het rapport Aanpak problematische schulden van de Algemene Rekenkamer openbaar geworden. Publicatie vond plaats na een gezamenlijke presentatie aan de Tweede Kamer door een delegatie van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en de WRR.

In het rapport wordt ingegaan op het stelsel met betrekking tot de aanpak van problematische schulden, waaronder de gemeentelijke schuldhulpverlening. Tijdens het onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en rapporten over gemeentelijke schuldhulpverlening van collega’s van de rekenkamercommissie Achtkarspelen, de rekenkamer Den Haag en de rekenkamercommissie Tietjerksteradeel.

Het rapport kunt u downloaden via onze website >> 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.