Skip to main content

Rekenkamer(commissie)s gezocht voor pilotonderzoek Doorwerking

Gepubliceerd op:
woensdag 07-09-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamer(commissie)s gezocht voor pilotonderzoek Doorwerking

De NVRR wil graag in contact komen met rekenkamer(commissie)s die nog in 2016 met onderzoek naar de eigen doorwerking aan de slag willen. Het kan daarbij gaan om onderzoek naar de doorwerking van een specifiek rapport of onderzoek naar de doorwerking van de functie van de rekenkamer(commissie). De NVRR kan, aan de hand van het stappenplan ‘Meten van doorwerking’, daarbij ondersteunen.

Vanuit de NVRR is een onderzoeker aangesteld om als sparringpartner op te treden voor rekenkamer(commissie)s die hun doorwerking willen onderzoeken. Deze ondersteuning wordt medegefinancierd vanuit kwaliteitsbevordering, waarvoor we middelen van het Ministerie van BZK hebben gekregen. Naar aanleiding van alle ervaringen en lessen zal een rapportage worden opgesteld en aangeboden aan het Ministerie van BZK. Wilt u zich aanmelden of meer weten, neem dan contact op met Etienne Lemmens (etienne.lemmens@nvrr.nl).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.