Skip to main content

NVRR Commissie Digitale Kennisdeling onderzoekt gebruik website

Gepubliceerd op:
woensdag 07-09-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR Commissie Digitale Kennisdeling onderzoekt gebruik website

De NVRR stelt kennis over onderzoek op haar website beschikbaar om zo een van haar doelen, het verdiepen van onderzoekskennis onder haar leden, te realiseren.

De NVRR wil graag achterhalen hoe zij haar website het beste in kan zetten om digitaal kennis met haar leden te delen. Dit zal zij doen door middel van een ledenonderzoek.

De vereniging gebruikt nu voornamelijk de nieuwsbrief, bibliotheek en de Wiki als instrumenten voor digitale kennisdeling met haar leden. in de bibliotheek kunnen rekenkamers hun onderzoek zelf toevoegen zodat andere leden daar kennis van kunnen nemen. Elk onderzoek wordt voorzien van een samenvatting en trefwoorden, zodat het makkelijk doorzoekbaar en terug vindbaar is.

De Wiki bevat pagina's over een aantal onderwerpen die rekenkamer vaak onderzoeken (decentralisaties, grondexploitaties) en tips en trucs over het opzetten, uitvoeren en presentere van onderzoeken. De Wiki biedt ook de mogelijkheid om beveiligd kennis te delen met andere leden.

Om het gebruik van de op de website aangeboden kennis beter af te kunnen stemmen op de wensen van de leden, heeft de NVRR besloten om een onderzoek te doen onder haar leden door middel van telefonische interviews. Het doel hiervan is om te achterhalen op welke verschillende wijze leden onderzoek opzetten en uitvoeren en welke informatie ze daarvoor nodig hebben.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen die leven trachten wij een representatief deel van de rekenkamers te benaderen (kleine, (middel) grote, provinciale, een waterschap en nieuwe leden). Als u geïnteresseerd bent in het onderwerp digitale kennisdeling en u heeft bruikbare suggesties, nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het onderzoek. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Ingeborg Versprille (beleidsmedewerker NVRR): 033-2473435, tot 1 oktober 2016.

Als u meedoet aan dit ledenonderzoek kunnen wij u in de toekomst nog beter van dienst zijn!


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.