Skip to main content

Maandag 10 oktober: eerste Spotdag van rekenkamer(commissie)s!

Gepubliceerd op:
donderdag 08-09-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Maandag 10 oktober: eerste Spotdag van rekenkamer(commissie)s!

Op maandag 10 oktober a.s. is het zo ver. Dan vindt de eerste Spotdag van rekenkamer(commissie)s plaats. Die dag gaan bijna twintig rekenkamer(commissie)s op pad om in één dag onderzoek te doen naar de digitale dienstverlening van gemeenten, provincies en waterschappen. Zij richten zich specifiek op het indienen van meldingen over de openbare ruimte.  

Spotdag; nieuwe vorm van onderzoek

Tijdens de Spotdag ‘spotten’ rekenkamer(commissie)s op verschillende locaties binnen hun eigen gemeente, provincie of waterschap de ervaringen van inwoners met het digitaal indienen van een melding over de openbare ruimte. Daarvoor vragen ze inwoners om – met behulp van een tablet – een fictieve melding in te dienen, waarna ze hen vervolgens een aantal vragen stellen over de ervaring daarmee.

Deze eerste Spotdag is vooral ook een experiment. Een experiment dat ons (AR en NVRR) veel kan leren over het ‘spotten’ als onderzoeksmethode, het samenwerken als rekenkamer(commissie)s, goede manieren om in contact te komen met inwoners, etc.

Aanmelden?

Heeft uw rekenkamer(commissie) zich nog niet aangemeld, maar wel interesse om deel te nemen? Meld u dan voor 19 september 2016 aan door een mail te sturen naar evenementen@rekenkamer.nl

Waarom dit onderwerp?

Het ‘spotten’ van ervaringen met digitale dienstverlening past in het thema digitale dienstverlening; één van de ambities uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Asscher. Het is de ambitie van het kabinet om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven zaken met de overheid uiterlijk in 2017 digitaal kunnen afhandelen.

Te verwachten eindproducten

De Spotdag levert een momentopname op van hoe burgers een onderdeel van de digitale dienstverlening ervaren. Het vormt daarmee een globale inhoudelijke verkenning van het onderwerp.

Het team Spotdag wil de volgende producten opleveren:

1. Individueel beeld per deelnemer

Op basis van de uitkomsten van de Spotdag wordt per deelnemende rekenkamer(commissie) een individueel beeld geschetst van het kanaalgebruik en de gebruiksvriendelijkheid van de digitale dienst ‘indienen van een melding over de openbare ruimte’. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een ranglijst te maken van de verschillende deelnemers. De resultaten zullen dus niet in vergelijking tot elkaar worden gepubliceerd; iedere deelnemer ontvangt alleen de eigen resultaten.

2. Globale analyse totale dataset

Er wordt een analyse uitgevoerd op de totale dataset, waarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen verschillende variabelen. Deze analyse levert een globaal beeld op, een zogenaamde grofkorrelige foto. Deze analyse  wordt gepresenteerd tijdens de Samenwerkingsbijeenkomst van de AR en de NVRR op 17 november.

3. Handreiking ‘spotten’

De ervaringen met de methode van het ‘spotten’ worden gebundeld. Samen met de deelnemers worden lessen getrokken. Deze lessen worden verwerkt tijdens de Samenwerkingsdag in een handreiking voor mogelijke volgende Spotdagen.

Wat vraagt deelname van uw rekenkamer(commissie)?

Als uw rekenkamer(commissie) deelneemt aan de Spotdag krijgt u op voorhand een ‘kant-en-klaarpakket’. In dit pakket is het volgende opgenomen:

  • Een voorbeeldtekst waarmee de Spotdag kan worden aangekondigd binnen uw gemeente, provincie of waterschap.
  • Een korte vragenlijst voor de gemeente, provincie of waterschap rondom het gebruik van digitale formulieren voor het doen van meldingen. Door gemeenten, provincies en waterschappen zelf  feitelijke informatie over het doen van meldingen aan te laten leveren, wordt wederhoor niet noodzakelijk geacht.
  • Een vragenlijst voor het spotten zelf, met bijbehorende handleiding.
  • Informatie over het gebruik van sociale media, foto’s en logo voorafgaand en tijdens de Spotdag.

Dit ‘kant-en-klaarpakket’ zorgt ervoor dat deelname aan de Spotdag slechts enkele dagen per rekenkamer(commissie) kost. Houd er wel rekening mee, dat er op de Spotdag zelf minimaal twee mensen per rekenkamer(commissie) nodig zijn om op verschillende locaties te kunnen spotten.

En, goed om te weten: de Algemene Rekenkamer stelt per deelnemende rekenkamer(commissie) een onderzoeker beschikbaar die mee helpt  spotten!  

Vragen?

Heeft u vragen over de Spotdag? Neem dan contact op met Monique Mol (m.mol@rekenkamer.nl, 070 342 4129)


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.