Skip to main content

Informatieveiligheid Randstedelijke provincies kan beter

Gepubliceerd op:
zondag 23-10-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Informatieveiligheid Randstedelijke provincies kan beter

Informatieveiligheid is een belangrijk thema in het openbaar bestuur. De Randstedelijke Rekenkamer onderzocht de informatieveiligheid in de vier Randstedelijke provincies. In het rapport 'Informatieveiligheid' schrijft de rekenkamer dat de provincies op de goede weg zijn. Er zijn echter ook een aantal zaken die de provincies beter kunnen doen: Flevoland moet beter risico’s analyseren; Noord Holland heeft geen zicht op uitvoering maatregelen; Utrecht boekt weinig voortgang met risicoanalyses en Zuid Holland geeft weinig sturing aan bewustwording.

In Binnenlands Bestuur vindt u een uitgebreidere toelichting op het rapport.

Het volledige rapport, met infographics, vindt u in de NVRR bibliotheek met rekenkamerrapporten.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.