Skip to main content

Leergang: Oriëntatie op rekenkamerwerk 2017

Gepubliceerd op:
donderdag 15-09-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Leergang: Oriëntatie op rekenkamerwerk 2017

Rekenkamerwerk is interdisciplinair. Politiek inzicht, bestuurlijke ervaring, kennis van begroting en rekening, organisatiekunde, onderzoeksvaardigheden zijn allemaal nodig. De NVRR heeft daarom een cursus ontwikkeld om alle betrokken partijen te informeren en kennis te laten maken met elkaar en met dat deel van het proces dat zij beheren.

De cursus mikt op meer bedrevenheid bij het ontwerpen van rekenkameronderzoek waarbij van te voren al rekening wordt gehouden met het feit dat diverse onderdelen van het onderzoeksproces door verschillende personen in estafettevorm moeten worden uitgevoerd.

Meer informatie over de cursus leest u hier >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.