Skip to main content

CBS start Big Data Hub

Gepubliceerd op:
woensdag 19-10-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

CBS start Big Data Hub

Op 27 september is het CBS gestart met het Center for Big Data Statistics (CBDS) Hierbinnen werken nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs samen op het gebied van big data-technologie en big data-methoden voor de productie van officiële statistieken. Het doel van het CBDS is om de statistiekvoorziening actueler te maken; om nieuwe statistieken te publiceren en om meer verdieping aan te kunnen brengen bij bestaande statistieken, bijvoorbeeld naar regio of sector.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.