• Home
  • Nieuws
  • Kritische rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD)

Kritische rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD)

Gepubliceerd op:
dinsdag 18-10-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Kritische rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD)

In haar vijfde en laatste rapportage pleit de TSD voor een landelijk, meerjarig programma om de transitie in het sociaal domein te vervolmaken. De effectiviteit van de ontwikkeling van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet laat soms te wensen over, aldus de TSD. Leiderschap en het creeëren van een lerende omgeving met peer reviews en goede voorbeelden zijn belangrijk om de uitvoering te verbeteren. Bovendien hapert de samenwerking tussen Rijk en de gemeenten: die kan beter en moet door beide partijen op waarde geschat worden.

Ook bracht de TSD een magazine uit met 13 portretten van vakmensen in het sociaal domein

Binnenlands bestuur bericht als volgt over het rapport: 'Hard oordeel over voortgang realisaties'

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.