Skip to main content

Kritiek Rekenkamer Utrecht op toekenning huishoudelijke hulp leidt tot aanpassing beleid

Gepubliceerd op:
dinsdag 18-10-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Kritiek Rekenkamer Utrecht op toekenning huishoudelijke hulp leidt tot aanpassing beleid

De Rekenkamer Utrecht uitte in het rapport 'Hulp bij maatwerk: onderzoek naar hulp bij het huishouden in het kader van de WMO' kritiek op de toekenning van huishoudelijke hulp en het geleverde maatwerk. Reacties op dit rapport verschenen onder meer in de landelijke pers en in Binnenlands Bestuur: 'Helft WMO-ers Utrecht redt het niet met toegekende uren'.

Het rapport had effect: per 10 oktober pastte de gemeente Utrecht haar beleid aan, het aantal uren huishoudelijke hulp werd uitgebreid en er wordt meer maatwerk geleverd (artikel in Binnenlands Bestuur).

Ook de gemeentes Amersfoort en Roosendaal passen hun thuiszorgbeleid aan, mede naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de aanpassingen in Utrecht. In Roosendaal wordt de toekenning van huishoudelijke hulp sneller makkelijker gemaakt door vermindering van bureaucratie; Amersfoort kiest voor verscherping van de werkwijze voor toekenning. Lees hier het artikel in Binnenlands Bestuur.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.