Skip to main content

3D-denktank

Gepubliceerd op:
woensdag 26-10-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

3D-denktank

Op donderdag 6 oktober is in de tweede 3D-denktankbijeenkomst in Utrecht gehouden.

Belangrijkste gesprekpunten: “Hoe was het met het op tijd indienen van de jaarrekening en hoe waren de 3D's daarin opgenomen en “Op welke wijze is de inkoop bij de 3D’s geregeld?”. Daarnaast is de zogeheten”0-meting van Haarlemmermeer“ inhoudelijk besproken met een mooie reflectie op de stand van zaken en de rol van de raad in het sociale domein. In dat rapport is informatievoorziening aan de raad een belangrijk punt inclusief de mogelijke rol van de accountant.

Daarnaast is de versterking/verankering van de 3D-denktank besproken in het bestuur van de NVRR. Er ligt een voorstel met middelen ter ondersteuning waarbij facilitering vanuit het bestuur noodzakelijk is om slagvaardig te zijn en kennis effectief en efficiënt te delen: wij zijn niet voor niets een 3D-denktank

Als vervolgstap in de ontwikkeling van de denktank zoeken we enthousiastelingen:

  • Collega’s die 3D-rapporten van andere Rekenkamer(commissie)s willen reviewen
  • En Rekenkamer(commissie)s die hun 3D-rapport willen laten reviewen

Het kost niet veel tijd en is één van de schakels om tot betere resultaten te komen. Je kunt je hiervoor opgeven bij info@nvrr.nl voor 17 november 2016.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.