Skip to main content

Mooi succes tijdens eerste Spotdag!

Gepubliceerd op:
maandag 31-10-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Mooi succes tijdens eerste Spotdag!

Mooi succes tijdens eerste Spotdag!

Het is alweer drie weken geleden, 10 oktober jl.,  dat in 16 gemeenten de ervaringen met digitale dienstverlening zijn gespot door leden van rekenkamer(commissie)s en Algemene Rekenkamer collega’s. Met deze eerste spotdag is een mooie respons behaald!

In totaal zijn er 666 vragenlijsten ingevuld. Daarvan zijn er 593 geldig en 73 ongeldig (onder andere veroorzaakt door technische problemen of doordat de respondent de Nederlandse taal niet voldoende beheerste). In het onderstaande schema kunnen jullie zien hoeveel geldige vragenlijsten er per gemeente/provincie zijn opgehaald.

Gemeente Aantal respondenten
Alblasserdam 19
Alphen aan den Rijn 54
Coevorden 22
De Marne 17
Doetinchem 30
Enschede 46
Haarlem 54
Lelystad 29
Maastricht 56
Midden – Delfland 35
Noordoostpolder 31
Provincie Flevoland 17
Roermond 29
Utrecht 78
Veenendaal 43
Wijdemeren 33

Vervolg
Momenteel is het Spotdag voorbereidingsteam druk bezig met het verwerken van de data.  Er worden twee typen producten opgeleverd:

  1. Een overall rapportage op basis van alle ingevulde vragenlijsten, in de vorm van een factsheet.
    Deze rapportage presenteren we tijdens de Samenwerkingsbijeenkomst van de NVRR en AR op 17 november en publiceren we na afloop van de bijeenkomst op de websites van de NVRR en AR.
  2. Een overzicht van de uitkomsten per deelnemende rekenkamer(commissie).
    Jullie ontvangen het overzicht voor jullie rekenkamer(commissie) uiterlijk 17 november. We laten het graag aan de rekenkamer(commissie)s zelf om te bepalen of en op welke wijze de uitkomsten worden gepubliceerd.

Presentatie tijdens Samenwerkingsdag 17 november
We hopen dat jullie op 17 november allemaal aanwezig kunnen zijn tijdens de Samenwerkingsdag. Naast de presentatie van de uitkomsten van de Spotdag zijn er ook veel interessante workshops rondom het thema ‘rekenkamers in het digitale tijdperk’.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de NVRR.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.