Skip to main content

Den Haag wederom beste digitale dienstverlener

Gepubliceerd op:
woensdag 09-11-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Den Haag wederom beste digitale dienstverlener

Uit het onderzoek naar digitale dienstverlening dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks uitvoert, kwam Den Haag voor de derde keer op rij als beste uit de bus. Landelijk gezien zijn veel gevraagde producten zoals huur- of zorgtoeslag, studiefinanciering of parkeervergunningen, inmiddels digitaal beschikbaar in verreweg de meeste gemeenten (88%). De gemiddelde digitale volwassenheid van de producten is licht verbeterd, van 68 naar 71 procent, zo blijkt uit de toelichting in Binnenlands Bestuur.

De gemeente Den Haag heeft haar overwinning te danken aan het feit dat het de enige gemeente is die alle onderzochte producten digitaal aanbiedt; regelmatig nieuwe producten introduceert en omdat de gemeente voorop loopt bij de inzet van de Berichtenbox en WhatsApp

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.