Skip to main content

BZK publiceert begrotingsanalyse 2016

Gepubliceerd op:
vrijdag 11-11-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

BZK publiceert begrotingsanalyse 2016

Op 8 november publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de begrotingsanalyse 2016.

Hiermee kunnen individuele gemeentes zichzelf vergelijken met een selectiegroep, met soortgenoten (sociale structuur en centrumfunctie), met het gemiddelde van de gemeenten in de provincie en met de groottegroep. BZK gebruikt deze begrotingsanalyse als toetsingskader binnen artikel 12.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.