Skip to main content

Rekenkamer Utrecht winnaar Goudvink 2016!

Gepubliceerd op:
donderdag 17-11-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamer Utrecht winnaar Goudvink 2016!

Op 17 november hebben de leden van de NVRR aanwezig tijdens de Samenwerkingsdag in Den Haag uit de shortlist van vier, de inzending van de Rekenkamer Utrecht “Een paleis voor de muziek”  uitgeroepen tot winnaar van de Goudvink 2016.

De Rekenkamer Utrecht publiceerde op 3 november 2015 het rapport over het Muziekpaleis. Een ambitieus nieuwbouwproject voor de huisvesting van drie zelfstandige muziekpodia die tot één podiumorganisatie zouden fuseren. De rekenkamer heeft teruggekeken op het gevoerde beleid en uitvoering, het bouwproces, de bouwkosten en de gemeentelijke governance. Daarnaast is naar vóren gekeken: naar de exploitatiebegrotingen en eerste realisatiecijfers van TivoliVredenburg. Door die te analyseren en te benchmarken met andere muziekpodia in Nederland konden zij aangeven waar ruimte voor verbetering zit in de exploitatie en hiervoor aanbevelingen doen.

De NVRR feliciteert Rekenkamer Utrecht van harte met deze prijs.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.