Skip to main content

Tweede Kamer stemt in met instelling opvolger Transitiecommissie Sociaal Domein

Gepubliceerd op:
maandag 09-01-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tweede Kamer stemt in met instelling opvolger Transitiecommissie Sociaal Domein

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) krijgt een opvolger op verzoek van de Tweede Kamer. Zo blijft gewaarborgd dat een onafhankelijke derde bij de transities in het sociaal domein een vinger aan de pols kan houden.

De TSD is eind vorig jaar gestopt met haar werk. Deze commissie onderzocht de afgelopen twee jaar met een kritische blik de voortgang van de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk en inkomen. De kamerleden Manon Fokke (PvdA) en Hayke Veldman (VVD) dienden in december 2016 een motie in om de Tweede Kamer te bewegen om voor de vervolgfase van de drie centralisaties een onafhankelijke derde aan te wijzen. Deze motie is op 22 december 2016 aangenomen.

Lees hier het bericht in Binnenlands Bestuur: 'Nieuwe luis in de pels voor decentralisaties'.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.