Skip to main content

Start consultatie Invoeringswet Omgevingswet: VNG vraagt gemeenten om inbreng

Gepubliceerd op:
vrijdag 13-01-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Start consultatie Invoeringswet Omgevingswet: VNG vraagt gemeenten om inbreng

De formele consultatie voor de Invoeringswet Omgevingswet is op 5 januari 2017 gestart en loopt tot 3 februari 2017 via www.internetconsultatie.nl. Gemeenten kunnen zelf reageren maar worden ook gevraagd inbreng aan te leveren voor de VNG-reactie.

Het wetsvoorstel vult de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan. Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel andere wetten of trekt deze in en regelt het overgangsrecht.

  • Het wetsvoorstel heeft als primair doel het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.
  • Dit wetsvoorstel is ook bedoeld om een aantal verbeteringen in de Omgevingswet tot stand te brengen en enkele onvolkomenheden te corrigeren. Deels zijn deze verbeteringen en wijzigingen inhoudelijk van aard, deels technisch.
  • Het wetsvoorstel voorziet ook in verbeterde grondslagen voor de uitvoeringsregelgeving. Verder vult het grondslagen aan om in de uitvoeringsregelingen ook overgangsrechtelijke voorzieningen te kunnen treffen.

Reageren kan tot en met donderdag 26 januari 2017 via email naar: omgevingswet@vng.nl o.v.v.

“Inbreng VNG-reactie Invoeringswet”.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.