Skip to main content

Gemeentelijke input gevraagd over financiën sociaal domein

Gepubliceerd op:
vrijdag 13-01-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gemeentelijke input gevraagd over financiën sociaal domein

De landelijke cijfers over gemeentelijke uitgaven in het sociaal domein in 2015 hebben veel aandacht getrokken. Het Rijk is met VNG en Directeurennetwerk Sociaal Domein twee onderzoeken gestart om goede duiding van de cijfers te krijgen.Hiervoor is input van gemeenten belangrijk.

De landelijke cijfers over gemeentelijke uitgaven in het sociaal domein in 2015 hebben veel aandacht getrokken. Het Rijk is met VNG en Directeurennetwerk Sociaal Domein twee onderzoeken gestart om goede duiding van de cijfers te krijgen. Hiervoor is input van gemeenten belangrijk. Lees hier meer over de achtergronden van het onderzoek.

Planning

Aan de Tweede Kamer is toegezegd begin februari meer duiding te geven aan de 'kale' cijfers die het CBS eind oktober naar buiten bracht. Daarom moeten de onderzoeken eind januari afgerond zijn.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.