Skip to main content

Waterschappen in 2017 ook extern gericht

Gepubliceerd op:
dinsdag 17-01-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Waterschappen in 2017 ook extern gericht

In zijn nieuwjaarsspeech blikte Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, vooruit op wat 2017 de waterschappen gaat brengen.

Oosters gaf aan dat de waterschappen in 2017 de blik naar buiten richten. Daardoor hebben de waterschappen zicht op de steeds urgentere vraagstukken rond waterveiligheid, waterkwaliteit, droogte en wateroverlast. En kunnen ze deze problemen samen met partners en via innovaties oplossen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.