Skip to main content

Gemeentefinanciën: politiek herstel het vertrouwen! Raad voor financiële verhoudingen brengt advies uit

Gepubliceerd op:
woensdag 18-01-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gemeentefinanciën: politiek herstel het vertrouwen! Raad voor financiële verhoudingen brengt advies uit

Op 11 januari heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een advies uitgebracht aan het kabinet getiteld:'Eerst de politiek dan de techniek' : spelregels voor toekomstbestendige financiële verhoudingen van de Raad voor de financiële verhoudingen.

In het advies stelt de Rfv dat de gemeentelijke financiën niet meer doelmatig georganiseerd zijn en dat dit komt door de huidige financiële structuur. In principe zouden gemeenten in staat zijn om de overheidstaken goed uit te voeren, omdat ze dicht bij de mensen staan en daardoor maatwerk kunnen leveren.Samen geven de gemeenten bijna 60 miljard euro uit.

Om de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten te verbeteren, pleit de Rfv voor het invoeren van het principe “wie bepaalt, betaalt”. De overheid (Rijk, provincie of gemeente) die besluit of een bepaalde taak moet worden uitgevoerd en hoe goed, moet ook de financiële afweging op zijn bord krijgen. Hierdoor kan de transparantie verbetert worden, zo stelt de Raad.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.