• Home
  • Nieuws
  • Gemeentefinanciën: politiek herstel het vertrouwen! Raad voor financiële verhoudingen brengt advies uit

Gemeentefinanciën: politiek herstel het vertrouwen! Raad voor financiële verhoudingen brengt advies uit

Gepubliceerd op:
woensdag 18-01-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 6 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Gemeentefinanciën: politiek herstel het vertrouwen! Raad voor financiële verhoudingen brengt advies uit

Op 11 januari heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een advies uitgebracht aan het kabinet getiteld:'Eerst de politiek dan de techniek' : spelregels voor toekomstbestendige financiële verhoudingen van de Raad voor de financiële verhoudingen.

In het advies stelt de Rfv dat de gemeentelijke financiën niet meer doelmatig georganiseerd zijn en dat dit komt door de huidige financiële structuur. In principe zouden gemeenten in staat zijn om de overheidstaken goed uit te voeren, omdat ze dicht bij de mensen staan en daardoor maatwerk kunnen leveren.Samen geven de gemeenten bijna 60 miljard euro uit.

Om de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten te verbeteren, pleit de Rfv voor het invoeren van het principe “wie bepaalt, betaalt”. De overheid (Rijk, provincie of gemeente) die besluit of een bepaalde taak moet worden uitgevoerd en hoe goed, moet ook de financiële afweging op zijn bord krijgen. Hierdoor kan de transparantie verbetert worden, zo stelt de Raad.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.