Skip to main content

KING organiseert op 7 maart een bijeenkomst over Burgerpeiling

Gepubliceerd op:
vrijdag 03-02-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

KING organiseert op 7 maart een bijeenkomst over Burgerpeiling

Hebben inwoners van uw gemeente vertrouwen in u als gemeente? Doen wat je zegt en het nakomen van afspraken is immers de basis voor een goede samenwerking tussen inwoners en de gemeente. En waar hechten inwoners waarde aan, welke prioriteiten stellen zij met het oog op gemeentelijke dienstverlening?

Tijdens deze ochtend wordt besproken hoe u, op basis van de Burgerpeiling, meer te weten kunt komen over uw inwoners om uw dienstverlening te verbeteren. Hoe haalt u met minder inspanning meer resultaat uit de Burgerpeiling? We delen ervaringen en tips over het uitvoeren en gebruiken van de (resultaten van de) Burgerpeiling. Ook vertellen collega-gemeenten u over de inzichten die zij verkregen via de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl.

Voor wie is de bijeenkomst interessant?

Voert uw gemeente de Burgerpeiling al uit of bent u geïnteresseerd in de Burgerpeiling of in soortgelijk burgeronderzoek? Dan bent u van harte welkom op dinsdag 7 maart 2017 09.30 uur-12.15 uur.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.