Skip to main content

Kees Vendrik neemt afscheid als collegelid Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op:
vrijdag 03-02-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Kees Vendrik neemt afscheid als collegelid Algemene Rekenkamer

Kees Vendrik heeft zijn ontslag als collegelid van de Algemene Rekenkamer bij Zijne Majesteit de Koning ingediend. Vendrik is sinds 15 april 2011 lid van de Algemene Rekenkamer. Hij start per 1 april 2017 als Chief Economist bij Triodos Bank NV. 

Naast zijn functie bij de Rekenkamer vervulde Kees Vendrik een bestuurlijke rol bij de NVRR. Van 23 november 2012 tot 22 november 2013 was hij bestuurslid van de NVRR namens de Algemene Rekenkamer.

Bij de Algemene Rekenkamer is Vendrik de afgelopen jaren een continue factor geweest binnen het college en heeft de afgelopen zes jaar een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwing van de Algemene Rekenkamer. In 2016 presenteerde het college de nieuwe strategie ‘Inzicht als basis voor vertrouwen’ waarin het perspectief van de burger, digitalisering, ontwikkelingen op het web en de keuze om programmatisch te gaan werken op specifieke sectoren in het publieke domein zijn opgenomen. 

De werving voor een nieuw collegelid van de Algemene Rekenkamer start op korte termijn. De Comptabiliteitswet schrijft precies voor hoe dit proces er uit ziet.

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.