• Home
  • Nieuws
  • NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor project Rekenkamerkompas

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor project Rekenkamerkompas

Gepubliceerd op:
donderdag 16-02-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 10 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor project Rekenkamerkompas

De NVRR gaat een ‘Kompas’ ontwikkelen dat voor alle decentrale rekenkamers bruikbaar is om te sturen op de eigen professionaliteit en toegevoegde waarde. Het kompas biedt een kennisbase waarin algemene handreikingen zijn opgenomen en ruimte is voor maatwerk. Het Kompas wordt gelardeerd met goede praktijk­voorbeelden voor de algemene en maatwerkhandreikingen.

Het Kompas is geen keurslijf. De maatwerk handreikingen bieden de ruimte om af te wijken op basis van het ‘vul aan als niet van toepassing’-principe. Het instrument geeft richting en koersadviezen op kwaliteitsaspecten van het rekenkamerwerk. Doel is rekenkamers een handvatten te bieden om verder met kwaliteit aan de slag te gaan en bij te dragen aan transparantie over de lokale invulling van kwaliteit.

Daartoe gaat de NVRR binnen de eigen kringen het gesprek aan met de leden om het Rekenkamerkompas te vullen. En daarvoor zoekt de NVRR een procesbegeleider, c.q. onderzoeker, die de kringgesprekken begeleidt en de resultaten verwerkt in het Kompas.


Downloads

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.