Skip to main content

Raad van State adviseert over waarborgen goede verhouding tussen kwaliteit en prijs van gemeentelijke hulpverlening

Gepubliceerd op:
dinsdag 28-02-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Raad van State adviseert over waarborgen goede verhouding tussen kwaliteit en prijs van gemeentelijke hulpverlening

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat regels stelt voor het waarborgen van een goede verhouding tussen de prijs, kwaliteit en continuïteit in de hulpverlening. Het advies is op 23 februari 2017 openbaar gemaakt.

Een samenvatting van het advies vindt u hier. De volledige tekst kunt u hier lezen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.