Skip to main content

Gemeenten te afwachtend bij oplossen problemen zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk

Gepubliceerd op:
vrijdag 03-03-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gemeenten te afwachtend bij oplossen problemen zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen stelt in het onderzoeksrapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen' dat gemeenten op een actieve manier problemen moeten opsporen en met maatwerk oplossen. 

In het rapport stelt hij dat veel gemeenten het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk niet op orde hebben. Burgers weten zodoende onvoldoende waar, wanneer en hoe zij hun problemen kunnen melden.

De ombudsman heeft de decentralisaties sociaal domein de afgelopen twee jaar kritisch gevolgd. Sinds januari 2015 zijn er ruim 3.100 klachten ingediend. De ombudsman stelt dat instanties moeilijke gevallen op elkaar afschuiven, dat wet- en regelgeving ingewikkeld is en dat burgers niet weten waar ze moeten aankloppen met hun probleem. Bovendien blijven vragen onbeantwoord; wordt de privacy van burgers geschonden; wordt onvolledige en onjuiste informatie verstrekt en worden burgers onheus bejegend en van het kastje naar de muur gestuurd.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.