Skip to main content

Gespot: Privacy burger en bescherming persoonsgegevens in het nieuws

Gepubliceerd op:
donderdag 09-03-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gespot: Privacy burger en bescherming persoonsgegevens in het nieuws

De laastste tijd is de privacy van de burger en de bescherming van persoonsgegevens veel in het nieuws:

Het ministerie van Binnenlands Zaken heeft een onderzoek uitgezet naar de middelen die nodig zijn om burgers de regie over hun eigen persoonsgegevens kunnen geven. Dat schrijft minister Ronald Plasterk in een brief over de stand van zaken van diverse moties binnen de digitale overheid.

De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen roept gemeenten op om zo snel mogelijk een privacyfunctionaris aan te stellen.

In Maastricht en Veenendaal is al een privacyfunctionaris aan de slag.

KING heeft op 28 februari 2017 een handreiking gepubliceerd voor de rol en de taken van zo’n functionaris. KING waarschuwt voor het combineren van diverse rollen. Zij pleiten voor voldoende scheiding tussen de functies die in samenhang zijn, zoals de Chief Information Securty Officer (CISO) en de Privacy Officer (PO). Het kan namelijk zo zijn dat de FG een rol is van een functionaris die ook andere werkzaamheden verricht binnen een gemeente.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.