Skip to main content

Rathenau Instituut: overheid en bedrijven onvoldoende beschermd tegen cyberdreigingen

Gepubliceerd op:
woensdag 15-03-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rathenau Instituut: overheid en bedrijven onvoldoende beschermd tegen cyberdreigingen

De huidige maatregelen van overheid en bedrijfsleven tegen cyberdreigingen volstaan niet meer. In de strijd tegen de steeds professionelere methoden van cybercriminelen, cyberspionnen en hackers zijn extra maatregelen nodig. De rijksoverheid en bedrijven met hoogwaardige technologie zijn inmiddels structureel doelwit van digitale spionage-aanvallen.

Dat blijkt uit het rapport ‘Een nooit gelopen race – Over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid’, gepubliceerd door het Rathenau Instituut 7 maart 2017. Volgens de onderzoekers moet het versterken van cybersecurity in Nederland meer prioriteit krijgen.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.