Skip to main content

Rekenkamer Arnhem checkt gemeentelijk beleid informatiebeveiliging en privacy in het sociaal domein

Gepubliceerd op:
woensdag 22-03-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamer Arnhem checkt gemeentelijk beleid informatiebeveiliging en privacy in het sociaal domein

De Rekenkamer Arnhem heeft onderzoek verricht naar de informatiebeveiliging en privacy voor burgers die gebruik maken van de sociale voorzieningen (in dit onderzoek thuiszorg en jeugdzorg). Na de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente heeft de gemeente dit opnieuw moeten vormgeven.

De Rekenkamer concludeert dat de gemeente dit goed gedaan heeft, door bij het opzetten van de nieuwe organisatie vanaf het begin met beveiliging rekening te houden.

Dankzij de decentrale organisatie met de nadruk op zelfsturing kunnen er wel risico's voor de informatiebeveiliging optreden, zo stelt de Rekenkamer. Bijvoorbeeld bij het mailverkeer tussen wijkteams en zorgpartners. Dat is niet altijd beveiligd. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe de gemeente de afspraken over informatiebeveiliging met de Stichting Sociale Wijkteams vormgeeft.

Het rapport van de Rekenkamer is opgenomen in de bibliotheek van de NVRR.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.