Skip to main content

NVRR zoekt onderzoeker/beleidsondersteuner voor project 3D

Gepubliceerd op:
donderdag 23-03-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR zoekt onderzoeker/beleidsondersteuner voor project 3D

Naar de voorbereiding van decentralisaties in het sociale domein is door verschillende (lokale) rekenkamers onderzoek gedaan. Na de invoering van de nieuwe decentrale taken in het sociale domein blijkt dat er nog weinig afstemming c.q. uitwisseling plaatsvindt tussen lokale rekenkamer(commissie)s. Daarom is het initiatief genomen om de 3Ddenktank op te richten. Het doel is om kennis te delen en te verspreiden over bijvoorbeeld vraagstellingen, onderzoekdomeinen, onderzoeksmethoden en indicatoren. Veel rekenkamer(commissie)s worstelen met de veelheid aan onderwerpen en de complexe omgevingen waarbinnen één en ander zich afspeelt. In 2017 gaan we vanwege de vele signalen van onze leden samen met de 3Ddenktank inzetten op verbetering van de kennisdeling rond de 3 D’s.

Hiervoor is de NVRR op zoek naar een onderzoeker/beleidsondersteuner die helpt met het in kaart brengen van de best practices uit eerdere onderzoeken, hiervan handreikingen maakt hoe toekomstig onderzoek vorm gegeven kan worden. Ook dient het bestaande informatiedocument geactualiseerd te worden.

Lees de volledige vacature en reageer voor 10 april 2017 >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.