Skip to main content

Landelijke kenniskring

Gepubliceerd op:
donderdag 23-03-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Landelijke kenniskring

Donderdag 16 februari heeft de Landelijke Kenniskring zich in een levendige discussie gebogen over het rekenkamerkompas en de aanpak die het NVRR bestuur hierin voorstaat. 

Naast kwesties als de geringe deelname aan de Goudvink is vooruitgeblikt op de 3Ddenktank. In vervolg op de boeiende landelijke kenniskring in december ’16 nam Nico op de Laak ons verder mee in de Omgevingswet. Collega’s hadden vragen ingezonden die Nico van antwoorden voorzag. De urgentie van kaderstelling van de raad kwam aan de orde.

In het voorbereidingstraject kan de rekenkamer hierin een vitale rol spelen. Nico op de Laak besprak het Ambitiedocument en de vertaling naar een integrale Omgevingsvisie met mogelijkheden voor rekenkameronderzoek en proactieve advisering van rekenkamers aan de raad.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.