Skip to main content

3D-denktank

Gepubliceerd op:
donderdag 23-03-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

3D-denktank

Op donderdag 9 maart is de inmiddels 3e 3D-denktank onder grote belangstelling gehouden. In een boordevol programma startten we met samenwerkingsmogelijkheden met de Inspectie SWZ. De rekenkamercollega’s zien veel kansen en brainstormen over aanpak en werkwijzen. Het belang van kennis hebben van lokale rekenkamer- en inspectie-onderzoeken wordt breed gedeeld.

Het reviewen van 3Drapporten is slagvaardig opgepakt. Collegiaal en constructief zijn de rapporten besproken. In een geanimeerde discussie bespreken we de verschillende lokale uitvoeringspraktijken en onderzoeksresultaten.

Een bijna gereed rekenkamerrapport wordt voorgelegd en de aanwezigen reageren zeer positief op het bijbehorende ontwikkelde instrument voor de raad.

Het NVRR bestuur meldt dat de subsidieaanvraag voor de 3D-denktank is gehonoreerd en dat nadere uitwerking volgt.

De AR licht de stand van zaken van het samenwerkingsonderzoek met lokale rekenkamers toe en biedt een relevante focus op de landelijke ontwikkelingen en de lessen van decentralisering van de laatste jaren.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst >>

Wie voor een volgende denktankbijeenkomst wil reviewen en/of zijn rapport wil laten reviewen kan dit melden bij info@nvrr.nl. Ook wie het onderzoekplan wil bespreken of andere kwesties, meld het, zodat de volgende 3D-denktank weer een boeiende bijeenkomst wordt. Voor nadere informatie: t.vd.biggelaar@eindhoven.nl of n.opdelaak@gmail.com


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.