Skip to main content

Algemene rekenkamer publiceert jaarverslag 2016

Gepubliceerd op:
vrijdag 31-03-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Algemene rekenkamer publiceert jaarverslag 2016

In haar jaarverslag 2016 dat de Algemene Rekenkamer (AR) op 29 maart publiceerde, stelt zij vast dat afgelopen jaar een ambitieus werkprogramma is uitgevoerd en de productie ten opzichte van 2015 iets is verhoogd. Tegelijkertijd wordt de doorwerking van bezuinigingen van de afgelopen twee kabinetten meer voelbaar. De vitaliteit van de democratische tegenmacht komt nu onder druk, zo schrijft president Arno Visser.

In 2016 zijn 54 publicaties uitgebracht, één gepubliceerd onderzoek is op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd (Handhavingsbeleid Belastingdienst). Een ander verzoek van de Tweede Kamer moest naar 2017 doorgeschoven worden. Met de onderzoeken en (internationale) samenwerkingsprojecten heeft de AR afgelopen jaar op diverse terreinen een bijdrage geleverd aan een betere informatievoorziening, ook van het kabinet aan de Tweede en Eerste Kamer. Vanwege een tweede budgetkorting op rij zijn stevige veranderingen binnen de organisatie noodzakelijk geworden. Daarom is in oktober 2016 een reorganisatie aangekondigd. De krimp in personeel is, mede vanwege een vacaturestop, zichtbaar en zal naar verwachting in 2017 doorzetten.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.