Skip to main content

Checklist Opstellen van een goede aanbeveling

Gepubliceerd op:
maandag 03-04-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Checklist Opstellen van een goede aanbeveling

Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij de NVRR. Om te zorgen voor een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid en draagvlak in de vereniging met een inbreng en betrokkenheid van de leden is een Ontwikkelteam samengesteld. Dit Ontwikkelteam is de voortzetting van de commissie Kwaliteitszorg. Het team faciliteert en coördineert de kwaliteitsprojecten en bewaakt de onderlinge afstemming.

Tijdens het NVRR-congres 2016 zeiden verschillende leden behoefte te hebben aan een checklist waarmee ze de kwaliteit van hun aanbevelingen kunnen beoordelen en verbeteren. Naar aanleiding hiervan is de NVRR een project gestart en is de checklist “Opstellen van een goede aanbeveling” ontwikkeld. Deze kan door rekenkamer(commissie)s worden gebruikt bij het opstellen van aanbevelingen en/of gebruikt worden als kwaliteitseis voor een in te huren extern bureau. U kunt de checklist hieronder downloaden.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.