Skip to main content

Saskia Stuiveling, oud-president Algemene Rekenkamer, overleden

Gepubliceerd op:
dinsdag 25-04-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Saskia Stuiveling, oud-president Algemene Rekenkamer, overleden

Deze week bereikte de NVVR het droeve bericht van het onverwachte overlijden van drs. S.J. Stuiveling (1945). Saskia Stuiveling was van 1984 tot 2015 lid van de Algemene Rekenkamer, waarvan de laatste zestien jaar als, de eerste vrouwelijke, president. In deze hoedanigheid onderhield zij contacten met de NVRR.

Binnen de AR viel zij op door haar perfectio­nisme en haar oog voor detail. Zij was creatief en wist verbanden en denkrichtingen te ontwikkelen ver voordat anderen die op het spoor kwamen. Zij bepaalde daarmee meer dan eens het maatschappelijk debat, en het leverde haar veel waardering op. Van meet af aan heeft Stuiveling aandacht gehad voor het functioneren van de overheid en voor de verantwoordelijkheid van de overheid voor zwakkeren in de samenleving. Zij richtte de koers van de Algemene Rekenkamer op onderzoek naar het presteren van de publieke sector op de terreinen onderwijs, zorg en veiligheid. Onder haar leiding werd binnen de Algemene Rekenkamer een enorme expertise op deze terreinen opgebouwd. 

Stuiveling had bijzondere aandacht voor alles wat te maken heeft met de moderne informatiesamenleving. Ze had een goed gevoel voor de sociale en politieke verhoudingen en nam veelvuldig het initiatief tot nieuwe activiteiten. Uitzonderlijk was haar inzet binnen de internationale gemeenschap van rekenkamers. Als voorzitter inspireerde ze de Europese regio van rekenkamers tot meer innovatie en creativiteit. Ze was een pionier in de samenwerking met de rekenkamers in de Arabische regio. Met het enorme respect wat ze genoot in het buitenland en haar persoonlijke charme wist ze bergen te verzetten. 

Bij het afscheid van Stuiveling als president van de Algemene Rekenkamer in 2015 maakte minister president Rutte de instelling van de 'Stuiveling Open Data Award' bekend. Dit is een jaarlijkse prijs die vanaf 2016 uitgereikt wordt aan een publiek initiatief dat het gebruik van Open Data bevordert, inzichtelijk maakt of stimuleert. 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.