Skip to main content

3D-Denktank

Gepubliceerd op:
woensdag 03-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

3D-Denktank

Van het 3D-Front 3-Dingen die wetenswaardig zijn:

 • Er is subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verkregen om het Project Denktank 3D uit te voeren. Nog even in het kort: Wat willen we met dit project bereiken?
  • Beter afstemming van niet-gemeente specifieke onderzoeksactiviteiten;
  • Zorgen dat onderzoeken cumulatief of aanvullend zijn en geen herhaling van zetten;
  • Eerder gebruikte vraagstelling/aanbevelingen/methoden van actuele onderzoeken op dit terrein t.b.v. eigen lokaal onderzoek beschikbaar maken;
  • Zorgen dat het in 2014 gemaakte Informatiedocument 3D's geactualiseerd wordt.
 • Inmiddels is er een projectleider/onderzoeker aangetrokken die nog voor de zomervakantie zorgt voor het behalen van de hiervoor gegeven projectresultaten.
 • Op het NVRR-Congres op 12 mei is er in de middag een speciale workshop over de 3D's met een focus op Samen Werken of Samenwerken.

Kortom: de 3D Denktank is een erg actieve groep binnen de NVRR. In juni zal de volgende bijeenkomst zijn. De mensen die al op onze verzendlijst staan hebben inmiddels een vergaderverzoek gekregen. Voor alle overige geïnteresseerden: hou de website van de NVRR in de gaten.

Meer informatie over deze actieve groep: mail naar Tineke van den Biggelaar of Nico op de Laak.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.