Skip to main content

Denktank Omgevingswet

Gepubliceerd op:
woensdag 03-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Denktank Omgevingswet

Er zijn goede ervaringen opgedaan met een speciale groep voor de decentralisaties. De ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. De volgende majeure operatie met veel effecten op gemeenten is de invoering van de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat ook daar een "denktank" voor wordt opgericht. Maar een initiatief heeft alleen succes als er voldoende volgers zijn.

Dus bij deze het verzoek aan alle rekenkamers en rekenkamercommissies die van mening zijn dat de Omgevingswet een belangrijk onderwerp voor de komende periode is: meld je bij de NVRR of bij Nico op de Laak.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.