Skip to main content

NVRR bestuur zoekt collega-bestuurder

Gepubliceerd op:
maandag 15-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR bestuur zoekt collega-bestuurder

De NVRR wordt geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit zeven leden. Binnen dit bestuur ontstaat per einde 2017 een vacature. Gerrit Hagelstein is eind van het jaar niet herkiesbaar en legt dus zijn functie neer als bestuurslid. De vereniging is daarom op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Meer informatie leest u in de profielschets >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.