Skip to main content

Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer: te weinig bekend van resultaten rijksbeleid; informatiebeveiliging, uitgifte pgb’s voor verbetering vatbaar

Gepubliceerd op:
vrijdag 19-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer: te weinig bekend van resultaten rijksbeleid; informatiebeveiliging, uitgifte pgb’s voor verbetering vatbaar

In het op 17 mei gepubliceerde Verantwoordingingsonderzoek geeft de Algemene Rekenkamer aan dat ze 'momentum ziet voor verbetering'. 

De AR concludeert in het onderzoek dat van 'veel beleid van het kabinet nog onduidelijk is wat de effecten voor de samenleving zijn', met als gevaar dat incidenten leiden tot aanpassing van beleid.

Bovendien stelt de AR dat de informatiebeveiliging van het Rijk nog niet op orde is, dit geldt voor zowel de privacy, bescherming persoonsgegevens en beveiliging tegen het hacken van systemen.

Van veel beleidsmaatregelen is onduidelijk wat de effecten voor burgers zijn, bijvoorbeeld de praktijk van 'passend onderwijs'. De uitvoering van andere maatregelen verloopt 'moeizaam' stelt de AR, bijvoorbeeld de samenwerking tussen gemeenten en UWV inzake arbeidsgehandicapten. Ook zijn de problemen met de uitgifte van pgb's nog niet opgelost.

Lees hier de bestuurlijke reacties van alle ministeries.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.