Skip to main content

Robotisering en automatisering bedreigen laag- én hoger opgeleiden

Gepubliceerd op:
maandag 22-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Robotisering en automatisering bedreigen laag- én hoger opgeleiden

Uit een onderzoek door Platfom31 in het bankwezen, de metaalsector, de ambulante gezondheidszorg en de gemeentelijk dienstverlening in de vier grote steden, blijkt dat robotisering en automatisering laag- en hoger opgeleiden bedreigd.

Platform31, de fusieorganisatie van KEI, Nicis, Nirov en SEV, onderzocht de invloed van robotisering en automatisering op de werkgelegenheid in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

In dit interview vertellen onderzoekers Ruud Dorenbos en Lydia Sterrenberg hoe het onderzoek is opgezet (desk research, interviews) en welke competenties in de toekomst belangrijk worden (21Century skills). Onderwerpen zoals reshoring, digitale uitsluiting, omscholing en werk-naar-werkarrangementen komen aan de orde.

Lydia Sterrenberg geeft aan dat "digitalisering van dienstverlening door gemeenten aandacht vraagt". Zij licht toe dat meerdere gesprekspartners uit het onderzoek waarschuwden voor ‘gedigitaliseerd bureaucratisme’. Door volledig gedigitaliseerde dienstverlening raken burgers 'ontvreemd'. Een mogelijke oplossing hiervoor biedt 'blended dienstverlening': het combineren van persoonlijke- en online dienstverlening.

Om toekomstige werkloosheid te voorkomen, moeten gemeenten volgens de onderzoekers anticiperen op veranderingen door omscholing en 'werk-naar werk-arrangementen'.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.