Skip to main content

Rekenkamerkompas: koersen op professionaliteit

Gepubliceerd op:
maandag 29-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamerkompas: koersen op professionaliteit

Uw rekenkamer(commissie) stelt kwaliteitseisen aan het openbaar bestuur. Dat vereist dat uw rekenkamer(commissie) zelf ook professioneel werkt.

Elke rekenkamer(commissie) waakt op eigen wijze over de professionaliteit van haar werk. Daarin zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Daarover willen we graag in gesprek: hoe zorgt u dat uw rekenkamer(commissie) professioneel werkt? En wat heeft u daar nog voor nodig?

Daarin kunnen wij nog veel van elkaar leren. We verwachten dat er in het land nog veel parels kunnen worden opgedoken. De NVRR wil die oogst ophalen, ordenen en ontsluiten.

Kompas
Wij maken een Kompas waarmee rekenkamer(commissie)s kunnen sturen op eigen professionaliteit. ‘Bottom up’ gaan we met rekenkamer(commissie)s in gesprek over wat we delen en waarin we verschillen. Dat bundelen we in een Kompas.

Per onderwerp van het Kompas werken we toe naar:

  • informatie: algemene uitleg
  • algemene handreiking: gedeeld door rekenkamers
  • maatwerkhandreikingen: kan verschillen per rekenkamer
  • advies/goede voorbeelden. Dit wordt geen uniform kader, geen keurslijf. Er zijn veel verschillende rekenkamer(commissie)s, met elk hun eigen visie, vorm en werkwijze, passend bij de specifieke politieke-bestuurlijke context. Het Kompas geeft per onderwerp richting en adviezen waarmee rekenkamer(commissie)s zelf hun koers op kwaliteit kunnen bepalen.

Help mee!
Graag horen wij hoe u zorgt dat uw rekenkamer(commissie) professioneel opereert, zodat we het Kompas samen kunnen (in)richten met beproefde werkwijzen. Stuur ons uw instrument/document dat uw professionaliteit steunt of borgt (bijv. gedragscode, werkwijze, protocol, ….)!

Wilt u ook weten hoe andere rekenkamer(commissie)s hun professionaliteit borgen en expliciet maken? Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een speciale intervisiebijeenkomst hierover? Neem contact op met Vincent van Stipdonk, procesbegeleider Rekenkamerkompas: vstipdonk@planet.nl / 06 – 43 980 603, of Etienne Lemmens, bestuurslid NVRR etienne.lemmens@nvrr.nl / 06 – 11 226 755.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.