Skip to main content

3D-denktank

Gepubliceerd op:
maandag 29-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

3D-denktank

De 3D-denktank blijft actueel ook na het NVRR-congres waar een speciale 3D-denktank workshop is georganiseerd. Boeiende discussies met de zaal die de complexiteit en actualiteit aangeven van de transitie en transformatie. Het laat zich aanzien dat dit proces doorloopt tot in 2018 en wellicht 2019. Kortom: werk aan de winkel voor rekenkamers.

De volgende bijeenkomst van de 3D-denktank is gepland op maandag 26 juni 2017 in het oude stadhuis Utrecht van 13.00 uur tot 15.15 uur. De agenda wordt onder andere via de website van de NVRR gepubliceerd. Geen uitnodiging ontvangen? Meld je aan bij info@nvrr.nl!

En…Herbert ter Beek gaat aan de slag met het actualiseren van de 3Dinformatie op basis van verschenen rekenkamerrapporten. Voor de zomervakantie 2017 kunnen wij de resultaten tegemoet zien. In ieder geval zal bij de bijeenkomst van de 3D-denktank op 26 juni een voortgangsrapport besproken worden.

Wil je graag inhoudelijke informatie hebben over de 3D-denktank, stuur een mail aan Tineke van den Biggelaar of Nico op de Laak.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.