Skip to main content

NVRR-Congres 2017 ‘Samen werken’ geslaagd

Gepubliceerd op:
maandag 22-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR-Congres 2017 ‘Samen werken’ geslaagd

Op 12 mei trokken zo'n 165 rekenkamerleden en geïnteresseerden naar Driebergen om in congrescentrum Antropia het NVRR-congres bij te wonen. Het congres had als thema 'Samen werken'. Het thema is gedurende de dag uitgewerkt in twee lezingen en acht workshops.

Voorzitter Jan de Ridder opende kort het congres en riep op tot meer samenwerking tussen rekenkamers en tussen rekenkamers en andere partijen in het speelveld van het decentraal bestuur. Daarna bood Ferry Koster, bijzonder hoogleraar Innovatieve Samenwerking aan TIAS School for Business & Society, een blik op samenwerking vanuit de praktijk van het bedrijfsleven. Hij ging met name in op  vermeende drempels en mogelijke revenuen op samenwerking. Samenwerking heeft manifeste voordelen, maar kent ook risico's en dat kan nadelig uitpakken. Koster pleitte voor een samenwerkingsgemeenschap, noodzakelijkerwijs gebaseerd op onder andere vertrouwen en interne relaties. De betrokkenheid van spreker met, en zijn uitgebreide kennis van het onderwerp uitten zich in het hoge tempo in zijn lezing. Helaas hielpen de akoestiek/geluidsversterking de spreker niet.

De workshops zijn goed bezocht en over het algemeen goed gewaardeerd.De eerste workshopronde bood vier workshops met een brede waaier aan onderwerpen als samenwerking met de Inspectie SZW, met archieven, met andere rekenkamers om meer (be)grip te krijgen op verbonden partijen en het rekenkamerkompas. De tweede ronde van vierworkshops betrof onderwerpen als samenwerking in nieuwe verhoudingen in het bestuur, tussen rekenkamers op onderzoek en organisatie, met burgers en op de drie decentralisaties (3D).

Tussen beide workshoprondes was er ruime gelegenheid tot netwerken en het nuttigen van de lunch, alsmede om een door I&O research gesponsorde en gehouden workshop bij te wonen. I&O research had onder de congresgangers een vragenlijst uitgezet over samenwerking. De resultaten hiervan zijn  aan de rond 70 deelnemers van de workshop gepresenteerd.

Piet van Mourik, van de Regisserende gemeente, ging na de workshoprondes als tweede keynote speaker in op actuele ontwikkelingen bij gemeenteraden en wat deze zouden kunnen inhouden voor rekenkamers. Gemeenten krijgen meer en meer met actievere en initiatiefrijkere burgers te maken.  De overheid moet daarin opereren door deze burgers te representeren, initiatieven van burgers te faciliteren, mede te sturen en te beslissen. De rekenkamer 3.0 moet zich daarin positioneren. Volgens Van Mourik kan dat door als kennispartner van de raad de raad te faciliteren, ook aan de 'voorkant'.

Tot slot volgde Patrick van Veen, van Apemanagement. Gelardeerd met voorbeelden en filmpjes uit de wereld van de aan de mens verwante primaten ging Patrick in op samenwerking. Hij hield de congresgangers met veel humor en inspiratie een spiegel vanuit de wereld van chimpansees en bonobo's voor. Onder andere door de voorbeelden uit overheidsland herkenden de aanwezigen veel aanknopingspunten en lessen voor de eigen praktijk.

Het grootste deel van de aanwezigen (43%)  kwam om kennis op te doen en een bijna even groot deel (40%) om te netwerken. Het congres gaf voor beide aspecten voldoende ruimte.Al met al kunnen we terugkijken op een prettig congres 2017.

Als u de nieuwsbrief leest zijn de voorbereidingen voor het congres 2018 al weer begonnen.

We laten snel weten welke datum u in 2018 kunt reserveren!


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.