Skip to main content

PvdA in Eerste Kamer: ‘Maatwerk Omgevingswet betekent meer werk’

Gepubliceerd op:
woensdag 07-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PvdA in Eerste Kamer: ‘Maatwerk Omgevingswet betekent meer werk’

Bij de behandeling van de vier algemene maatregelen van bestuur voortvloeiende uit de nieuwe Omgevingswet in de Eerste Kamer op 30 mei, bleek dat senatoren vrezen dat het maatwerk vooral tot meer werk zal leiden in de praktijk van gemeenten. En dat de standaard bezwaarprocedure van acht weken tekort zal blijken te zijn voor gemeenten om tot een gewogen besluit te komen.

Andere hete hangijzers bleken de burgerparticipatie en de watertoets. De burgerparticipatie omdat daaraan geen minimumeisen of normen gesteld worden. Bovendien vindt de ChristenUnie dat de watertoets te vrijblijvend is en dat de waterschappen nauwer betrokken moeten worden bij het borgen van het waterbelang in de omgevingsvisies.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.