• Home
  • Nieuws
  • PvdA in Eerste Kamer: ‘Maatwerk Omgevingswet betekent meer werk’

PvdA in Eerste Kamer: ‘Maatwerk Omgevingswet betekent meer werk’

Gepubliceerd op:
woensdag 07-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PvdA in Eerste Kamer: ‘Maatwerk Omgevingswet betekent meer werk’

Bij de behandeling van de vier algemene maatregelen van bestuur voortvloeiende uit de nieuwe Omgevingswet in de Eerste Kamer op 30 mei, bleek dat senatoren vrezen dat het maatwerk vooral tot meer werk zal leiden in de praktijk van gemeenten. En dat de standaard bezwaarprocedure van acht weken tekort zal blijken te zijn voor gemeenten om tot een gewogen besluit te komen.

Andere hete hangijzers bleken de burgerparticipatie en de watertoets. De burgerparticipatie omdat daaraan geen minimumeisen of normen gesteld worden. Bovendien vindt de ChristenUnie dat de watertoets te vrijblijvend is en dat de waterschappen nauwer betrokken moeten worden bij het borgen van het waterbelang in de omgevingsvisies.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.