Skip to main content

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor onderzoek Passend Budget

Gepubliceerd op:
maandag 12-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor onderzoek Passend Budget

De algemene ledenvergadering van de NVRR heeft het bestuur verzocht een verkennend onderzoek te doen naar het passende budget voor – m.n. gemeentelijke – rekenkamers, de GRK. Daarvoor is een notitie opgesteld en op het congres 2016 met leden besproken. Conclusie is dat aan de hand van de feitelijke toestand in de gemeentes geen uitspraak over een passend budget kan worden verworven.
Daarom heeft het bestuur besloten tot een andere benadering. Daarin staat “de ideale GRK” voorop. In deze fictieve GRK komt niet alleen bijvoorbeeld de omvang van de gemeente tot uiting maar zeker ook het ambitie niveau van de gemeenteraad. Er is dus niet 1 maar er zijn meerdere “ideale GRK’s” te beschrijven.

Ten behoeve van de gedachtenvorming in het bestuur is een notitie opgesteld. Deze dient uitgeschreven te worden tot een notitie die besproken kan worden. De bespreking vindt achtereenvolgens plaats in de vereniging en met collega verenigingen zoals o.m. Raadslid.nu. Tot slot zal de opbrengst van voorgaand overleg c.a. in een de-finitieve nota worden vastgelegd.

Lees de volledige vacature en reageer voor 8 juli 2017


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.