• Home
  • Nieuws
  • NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor onderzoek Passend Budget

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor onderzoek Passend Budget

Gepubliceerd op:
maandag 12-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 10 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor onderzoek Passend Budget

De algemene ledenvergadering van de NVRR heeft het bestuur verzocht een verkennend onderzoek te doen naar het passende budget voor – m.n. gemeentelijke – rekenkamers, de GRK. Daarvoor is een notitie opgesteld en op het congres 2016 met leden besproken. Conclusie is dat aan de hand van de feitelijke toestand in de gemeentes geen uitspraak over een passend budget kan worden verworven.
Daarom heeft het bestuur besloten tot een andere benadering. Daarin staat “de ideale GRK” voorop. In deze fictieve GRK komt niet alleen bijvoorbeeld de omvang van de gemeente tot uiting maar zeker ook het ambitie niveau van de gemeenteraad. Er is dus niet 1 maar er zijn meerdere “ideale GRK’s” te beschrijven.

Ten behoeve van de gedachtenvorming in het bestuur is een notitie opgesteld. Deze dient uitgeschreven te worden tot een notitie die besproken kan worden. De bespreking vindt achtereenvolgens plaats in de vereniging en met collega verenigingen zoals o.m. Raadslid.nu. Tot slot zal de opbrengst van voorgaand overleg c.a. in een de-finitieve nota worden vastgelegd.

Lees de volledige vacature en reageer voor 8 juli 2017


Downloads

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.