Skip to main content

Rfv pleit voor rust en stabiliteit in sociaal domein

Gepubliceerd op:
vrijdag 16-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rfv pleit voor rust en stabiliteit in sociaal domein

Gemeenten hebben meer rust en stabiliteit in budget en wet-en regelgeving nodig om te voldoen aan hun grote opgave in het sociaal domein. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn nieuwe adviesrapport 'Geld (om te) zorgen': geef rust en hevel over.

De Rfv pleit voor meer stabiliteit in de financiering, minder bemoeienis door het Rijk en in meer flexibiliteit in de aanwending van middelen. Ook zouden gemeenten de ruimte moeten krijgen om te experimenteren met nieuwe financiële arrangementen met hun keten- en regiopartners. De Raad suggereert daarvoor het concept van ‘proeftuinen sociaal domein’.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.