Skip to main content

Raad voor het Openbaar Bestuur: afstemming tussen gemeentelijke zorgwetten moet beter

Gepubliceerd op:
woensdag 28-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Raad voor het Openbaar Bestuur: afstemming tussen gemeentelijke zorgwetten moet beter

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Ze voeren ook de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) uit. De afstemming tussen deze zorgwetten kan beter, maar er moet niet teveel overhoop worden gehaald in het systeem van de zorgwetten of in de organisatie van het openbaar bestuur.

Dat staat in het advies Zorg voor samenhangende zorg: over zorgwetten die door gemeenten worden uitgevoerd van de Raad voor het openbaar bestuur. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS deed de Raad onderzoek naar de afstemming tussen WMO 2015, de Jeugdwet en de Wet PG. Het initiatief voor dit verzoek kwam uit de Tweede Kamer.

De drie belangrijkste aanbevelingen die de Rob in haar rapport doet zijn:

  1. De begrippen in de verschillende wetten beter op elkaar afstemmen;
  2. Wettelijk ruimte maken voor situaties in de praktijk waarvoor regels geen oplossing bieden;
  3. Het voor mensen makkelijker te maken om hun problemen bij gemeenten bespreekbaar te maken.

NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.