Skip to main content

Rekenkamer Utrecht in gelijk gesteld in zake Wob-verzoek Stichting Tivoli

Gepubliceerd op:
woensdag 28-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamer Utrecht in gelijk gesteld in zake Wob-verzoek Stichting Tivoli

Op 27 januari 2016 diende de Stichting Tivoli een Wob-verzoek in naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Een paleis voor de muziek: een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis Tivoli Vredenburg’ (3 november 2015).

In het Wob-verzoek verzocht Stichting Tivoli om openbaarmaking van diverse documenten. De meeste documenten kon de rekenkamer aan Stichting Tivoli verstrekken. Een verzoek om gespreksverslagen openbaar te maken die in het kader van het rekenkameronderzoek waren gevoerd, is door de Rekenkamer geweigerd.

Het Wob-verzoek heeft sindsdien verschillende processtappen doorlopen, uitmondend in een beroep van Stichting Tivoli bij Rechtbank Midden-Nederland. Met haar uitspraak op 21 april 2017 bevestigde de rechtbank dat de Rekenkamer Utrecht de gespreksverslagen niet openbaar hoeft te maken. De rekenkamer is niet op alle weigeringsgronden in het gelijk gesteld.

Volgens de rekenkamer is de betekenis hiervan dat de ze ten behoeve van het onderzoek op vertrouwelijke basis gesprekken kan blijven voeren.

Voor toelichting op deze zaak kunt u contact opnemen met: Gerth Molenaar, Secretaris Rekenkamer Utrecht, 030-286 13 91.

Voor de volledige uitspraak, download de bijlage.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.