Skip to main content

Update 3D-denktank

Gepubliceerd op:
donderdag 29-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Update 3D-denktank

De deelnemers aan de 3D-denktank van maandag 26 juni jl. zijn onder andere bijgepraat over het onderzoek van de rekenkamer Koggenland over de jeugdzorg. Onder grote belangstelling is met name de aanpak en 'landing' uitgelicht. Er werden interessante voorbeelden van best practices geïllustreerd en kritisch besproken. Daarnaast ontvingen de deelnemers aan de bijeenkomst het kennisdocument in ontwikkeling met de uitdrukkelijke oproep voor feedback.

Ook is in het oude Stadhuis van Utrecht enthousiast gesproken over mogelijke samenwerking met de Inspectie SZW. Concrete gezamenlijke onderzoekthema's als statushouders, armoede en inkomen, participatie van jong volwassenen bieden mogelijkheden om vanuit lokale rekenkamers samen op te trekken met de inspectie. 

Om elkaar te kunnen vinden deelt de 3D-denktank de mailinglijst met Peter Vijgeboom, de contactpersoon van Inspectie SZW.

We sloten af met onderzoeken in voorbereiding en lopende onderzoeken. Veel boeiends zit ook voor het najaar in de pijplijn. Meer informatie? Lees hier het verslag of neem contact op met Tineke van den Biggelaar.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.